آشنایی با برج کشمر - خراسان رضوی

35

محمد ملاحسینی: برج کشمر در استان خراسان رضوی در نزدیکی شهرستان کاشمر و در شمال شرقی بردسکن در روستایی به همین نام قرار دارد